Kuidas saada elektriauto toetust?

Elektriauto toetuse saamiseks tuleb järgida riigi poolt kehtestatud tingimusi ja protseduure. Alljärgnevalt on üldine ülevaade, kuidas saada elektriauto toetust:

  1. Tutvu toetuse tingimustega: Enne toetuse taotlemist tuleb uurida riigi poolt kehtestatud tingimusi ja nõudeid, mis on seotud toetuse saamisega. Näiteks võib toetuse saamiseks olla vajalik omada kindlat tüüpi elektriautot, elada teatud piirkonnas, või täita muid tingimusi.
  2. Vali sobiv elektriauto: Enne elektriauto ostmist tuleks uurida, millised autod vastavad riigi poolt kehtestatud tingimustele, et saada elektriauto toetust.
  3. Esita taotlus: Kui oled valinud sobiva elektriauto ja täitnud kõik nõutud tingimused, tuleb esitada toetuse taotlus vastavale asutusele või organisatsioonile. Taotluse esitamise protsess ja vajalikud dokumendid võivad riigiti erineda.
  4. Oota taotluse vastust: Pärast taotluse esitamist tuleb oodata vastust. Vastus võib tulla mõne päeva või nädala jooksul, sõltuvalt riigi ja taotluse keerukusest.
  5. Kasuta toetust: Kui taotlus on heaks kiidetud, tuleb järgida riigi poolt kehtestatud juhiseid ja kasutada toetust vastavalt ettenähtud otstarbele. Näiteks võib toetus olla suunatud elektriauto ostmiseks, laadimisjaamade paigaldamiseks või muuks otstarbeks.

On oluline märkida, et toetuse taotlemine ja saamine võib riigiti erineda ning toetuste suurus ja saamise tingimused võivad muutuda aja jooksul. Seetõttu tuleks enne taotluse esitamist alati uurida riigi poolt kehtestatud tingimusi ja nõudeid.

Kuidas saada elektriauto toetust Eestis?

Eestis on võimalik saada elektriauto toetust läbi mitme erineva kanali, mis hõlmavad nii riiklikke kui ka kohalikke toetusi. Alljärgnevalt on ülevaade peamistest viisidest, kuidas saada elektriauto toetust Eestis:

  1. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK): KIK pakub toetust elektriauto ostmiseks eraisikutele ja juriidilistele isikutele. Toetuse suurus on kuni 50% elektriauto maksumusest, kuid mitte rohkem kui 18 000 eurot. Toetuse saamiseks tuleb esitada elektrooniline taotlus KIKi veebilehel ning täita kõik nõutud tingimused.
  2. Munitsipaaltoetused: Mõned Eesti kohalikud omavalitsused pakuvad elektriauto ostmiseks toetusi. Toetuse suurus ja tingimused võivad erineda sõltuvalt omavalitsusest. Näiteks Tallinn pakub elektriauto ostmiseks toetust kuni 5 000 eurot ning Tartu kuni 3 000 eurot.
  3. Maksusoodustused: Elektriauto omanikud saavad Eestis nautida mitmeid maksusoodustusi, sealhulgas nullmaksustamist, käibemaksu tagastust ja tasuta parkimist. Maksusoodustuste saamiseks tuleb täita vastavad nõuded ja taotleda neid asjakohase ametiasutuse kaudu.
  4. Erinevad projektid ja programmid: Eestis on mitmeid projekte ja programme, mis pakuvad toetust elektriautode kasutuselevõtu edendamiseks. Näiteks pakub Eesti Energia programmi “Lemmik” raames elektriauto kasutajatele soodsamat elektrienergia hinda ning pakkumisi elektriauto laadimiseks.

On oluline märkida, et toetuste suurus, tingimused ja saadavus võivad ajas muutuda. Seetõttu tuleks enne taotluse esitamist alati uurida toetuste tingimusi ja nõudeid.